För prisuppgifter och tidsbokning, vänligen ring oss på 0920-10484

FX Protect Nano Schampo 1000ml

Pris
159,00 SEK
Antal
Beskrivning

Tack vare innehållet med kisel-nanopartiklar ger NANO SHAMPOO ett perfekt underhåll för keramiskt lackskyddade fordon. Den unika sammansättningen av ytaktiva medel gör att produkten grundligt tar bort föroreningar och smuts från fordonet och tillför en liten mängd kisel-nanopartiklar för att bibevara den hydrofobiska ytan. Den höga densiteten och prestandan för NANO SHAMPOO tillåter produktion av rikligt skum med en liten mängd schampo. FUNKTIONER: - Innehåller kisel-nanopartiklar - Bibevarar den hydrofobiska ytan på lackskyddade ytor - Tillverkar rikligt med skum - Avsedd för underhållsvård av tidigare skyddade ytor

Leverans: 3-5 vardagar
Ytterligare information

FAROANGIVELSER/VARNING H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. FÖRSIKTIGHETSANGIVELSER P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P337 + P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.