För prisuppgifter och tidsbokning, vänligen ring oss på 0920-10484

FX Protect Glass Cleaner 500ml

Klicka på bilden för att zooma

Pris
69,00 SEK
Antal
Beskrivning

GLASS CLEANER innehåller inte ammoniak och är därför säker att användas på alla glasrutor. En effektiv fönsterputs som rengör och avdunstar snabbt och lämnar en klar yta utan att lämna strimmor och flammiga ytor. Produkten är enkel att använda, spraya på och torka rent med microfiberduk eller liknande. Produkten är klar för användning - den kräver inte utspädning. FUNKTIONER: - Innehåller inte ammoniak - Lämnar inte strimmor - Effektivt och enkelt att använda - Trevlig doft

Leverans: 3-5 vardagar
Ytterligare information

FAROANGIVELSER/VARNING - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. FÖRSIKTIGHETSFÖRKLARING - P101 om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands. - P102 Förvaras utom räckhåll för barn. - P305 + P351+ P338OM I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om det finns och är lätt att göra. Fortsätt skölj. - P337 + P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarvård